Frequently asked questions

  • How do I make a purchase?

To place an order, follow the steps & place your order through our Website, or you can also place an order through our FB / Instagram at @pinkdose_lk  or simply WhatsApp us on 0701505222

  • මම මිලදී ගැනීමක් කරන්නේ කෙසේද?

ඇණවුමක් කිරීමට, පියවර අනුගමනය කර අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔබේ ඇණවුම ලබා දෙන්න, නැතහොත් ඔබට අපගේ FB / Instagram හරහා @pinkdose_lk හි ඇණවුමක් කළ හැකිය, නැතහොත් 0701505222 ට whatsApp කරන්න .

  • What payment methods does PINKDOSE accept?

We got all sorts of Payments to offer you! COD is available Island-wide. Bank Payments / Online Bank Transfers / Payment Link or simply order through our Website & use your Shopping Card.

  • PINKDOSE පිළිගන්නා ගෙවීම් ක්‍රම මොනවාද?

ඔබට පිරිනැමීමට අපට සියලු ආකාරයේ ගෙවීම් තිබේ! COD දිවයින පුරා පවතී. බැංකු ගෙවීම් / Online බැංකු මාරු කිරීම් / payment link  හෝ අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඇණවුම් කර ඔබේ visa කාඩ්පත භාවිතා කරන්න.

  • My favorite design is sold out, what can I do? Will, it re-stock?

Re-stocking a certain style depends on the amount of demand it’s got, however, our clever group of Sales Representatives will surely send you similar designs ( Through Facebook / Instagram / Web Chat )

  • මගේ ප්‍රියතම නිර්මාණය විකිණී අවසන්, මට කුමක් කළ හැකිද? එය නැවත ගබඩා කරයිද?

නිශ්චිත මෝස්තරයක් නැවත ගබඩා කිරීම එයට ඇති ඉල්ලුම මත රඳා පවතී, කෙසේ වෙතත්, අපගේ දක්ෂ විකුණුම් නියෝජිත කණ්ඩායම නිසැකවම ඔබට සමාන මෝස්තර එවනු ඇත ( Facebook / Instagram / Web Chat හරහා )

  • Can I ship to multiple addresses?

Apologies, but one Order will only go to the given specific Address, if in case you need to send a gift to any loved ones, we will send it to any address you provide without the Invoice Printed on it.

  • ට ලිපින කිහිපයකට යැවිය හැකිද?

සමාවෙන්න, නමුත් එක් ඇණවුමක් යන්නේ ලබා දී ඇති නිශ්චිත ලිපිනයට පමණි, ඔබට ඕනෑම ආදරණීයයෙකුට තෑග්ගක් යැවීමට අවශ්‍ය නම්, ඉන්වොයිසිය මුද්‍රණය නොකර ඔබ සපයන ඕනෑම ලිපිනයකට අපි එය එවන්නෙමු.

  • How long does a delivery take, and what are the charges?

Our Standard delivery is within 3-5 working days, but packages sent to Col 01-15 will only take 1-3 working days. Still, we offering free delivery. The standard Fee will be 250/= for any destination & 350/= for Outstation ( Northern Province Areas ).

  • බෙදාහැරීම සඳහා කොපමණ කාලයක් ගතවේද, සහ ගාස්තු මොනවාද?

අපගේ සම්මත බෙදාහැරීම වැඩ කරන දින 3-5ක් ඇතුළත, නමුත් Col 01-15 වෙත එවන පැකේජ සඳහා ගත වන්නේ වැඩ කරන දින 1-3ක් පමණි. තවමත්, අපි නොමිලේ බෙදාහැරීම පිරිනමන්නෙමු. සම්මත ගාස්තුව ඕනෑම ගමනාන්තයක් සඳහා 250/= සහ පිට පළාත් සඳහා (උතුරු පළාත් ප්‍රදේශ) 350/= වේ.

  • What is the return notice period?

Exchanges are done within 02 working days since the Garment is delivered. A message requesting to do an Exchange needs to be sent to us from the same platform you ordered. Our Exchange Team will assist you with all the procedures.

  • ආපසු දැනුම් දීමේ කාලය කුමක්ද?

ඇඟලුම් ලැබුණු දින සිට වැඩ කරන දින 02 ක් ඇතුළත හුවමාරු සිදු කෙරේ. හුවමාරුවක් කිරීමට ඉල්ලා සිටින පණිවිඩයක් ඔබ ඇනවුම් කළ ආකාරයෙන්ම අප වෙත එවිය යුතුය. අපගේ හුවමාරු කණ්ඩායම සියලුම ක්‍රියා පටිපාටි සඳහා ඔබට සහාය වනු ඇත.

  • How can we send the package to PINKDOSE if we need it exchanged?

This is an answer everyone needs to know! You can only send the item to us via Register Post or Through the same Courier Service. The Address for our drop point will be given to you once you call our Hotline on 041 2233390. Please note, this is our head office address, therefore you cannot come & visit to choose designs. Call us on this Number & our sales representatives will help you out with any inquiry.

  • අපට එය හුවමාරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පැකේජය PINKDOSE වෙත යැවිය හැක්කේ කෙසේද?

මෙය සෑම කෙනෙකුම දැනගත යුතු පිළිතුරකි! ඔබට භාණ්ඩය අප වෙත එවිය හැක්කේ රෙජිස්ටර් තැපැල් මාර්ගයෙන් හෝ එම කුරියර් සේවාව හරහා පමණි. ඔබ අපගේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 041 2233390 ඇමතීමෙන් පසු අපගේ ඩ්‍රොප් පොයින්ට් සඳහා ලිපිනය ඔබට ලබා දෙනු ඇත. කරුණාකර සටහන් කර ගන්න, මෙය අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලිපිනයයි, එබැවින් ඔබට නිර්මාණ තෝරා ගැනීමට පැමිණ බැලීමට නොහැක. මෙම අංකයට අප අමතන්න, අපගේ විකුණුම් නියෝජිතයන් ඕනෑම විමසීමක් සඳහා ඔබට උපකාර කරනු ඇත.

  • How can I track my order?

Well, it’s simple! Just send us a message to the Platform you ordered from (Facebook / Instagram ), and our Sales Representatives will share with you all the details associated with your package. ( Example: Courier Service Contact No along with your Package Tracking No)

  • ම මගේ ඇණවුම නිරීක්ෂණය කරන්නේ කෙසේද?

හොඳයි, එය සරලයි! ඔබ ඇණවුම් කළ මාද්‍යයෙන් (ෆේස්බුක් / ඉන්ස්ටග්‍රෑම්) අපට පණිවිඩයක් එවන්න, අපගේ විකුණුම් නියෝජිතයන් ඔබේ පැකේජය හා සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ඔබ සමඟ බෙදා ගනු ඇත. (උදාහරණ: කුරියර් සේවා සම්බන්ධතා අංකය සමඟ ඔබේ පැකේජ ලුහුබැඳීමේ අංකය)

  • Can I change or amend my order after it’s placed?

Let’s hope you get lucky! You can only change as long as your package has not been dispatched from our premises. Just send a Message to the Platform you ordered within 2 Hours & if in case it’s still not dispatched, then yes you can get it changed.

  • එය තැබීමෙන් පසු මට මගේ ඇණවුම වෙනස් කිරීමට හෝ සංශෝධනය කිරීමට හැකිද?

ඔබට වාසනාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමු! ඔබට වෙනස් කළ හැක්කේ ඔබේ පැකේජය අපගේ පරිශ්‍රයෙන් යවා නොමැති තාක් පමණි. පැය 2ක් ඇතුළත ඔබ ඇණවුම් කළ වේදිකාවට පණිවිඩයක් යවන්න සහ එය තවමත් යවා නොමැති නම්, ඔව් ඔබට එය වෙනස් කර ගත හැක.

 

Shopping cart

close